aktivity-old

admin
01

CHVÁLY TN

Otvorené modlitebné stretnutie pre spoločenstvá našej farnosti, pre celé farské spoločenstvo a pre každého, kto má túžbu Boha chváliť, prehĺbiť a budovať vzťah s Ním. Modlitba chvál prebieha pravidelne jeden štvrtok v mesiaci v našom kostole. Súčasťou modlitieb chvál sú svedectvá a vyučovanie.

Radi sa tam s Tebou stretneme!

02

STRETKO SPOLOČENSTVA

Obsah a forma sú zamerané pre naše spoločenstvo, pre členov spoločenstva, pre členov našich domovských skupiniek na budovanie vzťahov, spoločnú formáciu a smerovanie spoločenstva. Je veľmi dôležité, aby si tam bol, nech môžeme spolu zažiť plnú silu spoločenstva. Stretnutie býva každú tretiu nedeľu na modrom koberci o 15.30.​

03

ŠTVRTKY

Každý štvrtok, sa stretávame na modrom koberci s jediným zámerom. Chceme chváliť Boha, ďakovať mu, oslavovať ho a prosiť o požehnanie pre nás, naše spoločenstvo, ale tiež celú farnosť a mesto. Keď sa modlíme, stretávame sa s Ním - s Bohom, ktorý je živý, všemohúci a je náš Otec. Pozývame každého, kto má túžbu modliť sa, kto hľadá Boha, alebo len potrebuje načerpať.

Prev Post

sluzba-container

Next Post

header

Written by

admin

About me

Rosalina D. Willaimson

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Never Miss News

Search Objects

Categories

    Popular Tags

    Search Objects