KTO SME

Sme spoločenstvo mladých kresťanov - katolíkov pôsobiacich a žijúcich vo farnosti Trenčín - Juh. Naše spoločenstvo tvorí približne 60 ľudí. Postupne sa však rozrastáme a dnes máme v spoločenstve aj mladé rodiny a niekoľko detí.

Spoznali sme Ježiša Krista, zažili sme Jeho lásku a rozhodli sme sa budovať vzťah s Ním v spoločenstve ďalších kresťanov. Spolu zažívame, že Boh je náš milujúci Otec, ktorý nám preukazuje svoju dobrotu. V Ňom poznávame svoju hodnotu a identitu. V Ňom máme nový život.

PRIJATIE

"Hovorím o spoločenstve, ktoré sa pred niekoľkými rokmi pre mňa stalo miestom prijatia. Miestom, kde som mohol čerpať,

učiť sa, rásť a spoznávať Boha. Miestom, kde som mohol robiť chyby, prežívať svoje úspechy aj zlyhania, ale v prvom rade som v tomto spoločenstve našiel to svoje miesto.

 

—  Dominik

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • YouTube - Black Circle