MODRÝ KOBEREC

Modrý koberec

“Modrý koberec” je miesto, ktoré už viac ako 15 rokov slúži ako klubovňa. Nachádza sa v priestoroch Kultúrneho centra na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. Túto miestnosť sme z časti rekonštruovali z vlastných zdrojov a tak sa stala príjemným miestom domova pre nás a mnohých mladých z nášho 18-tisícového sídliska. Dlhé roky je každodenne využívaná na rôzne účely, týždenne ju navštevuje 60-70 mladých ľudí, detí a rodín a čas sa podpísal na celom vybavení tejto miestnosti.
 

Doterajšie využitie miestnosti

Miestnosť nazývaná "modrý koberec" slúži ako klubovňa pre mnohé stretká, spoločenstvá a skupinky mladých pôsobiacich na našom sídlisku. (pravidelné skupinky mladých, pravidelné birmovanecké stretnutia, mládežnícke stretká, pravidelné otvorené stretnutia spoločenstva, neformálne stretnutia mladých, filmové večery, herné večery a i.) 

Východisková situácia

Realizáciou tohoto projektu reagujeme na potrebu zlepšiť prostredie, v ktorom sa stretávajú a formujú mladí ľudia. Chceme, aby tento priestor naďalej slúžil pre doterajšie činnosti a aktivity. Taktiež chceme, aby sa tieto priestory stali príťažlivými aj pre mladých ľudí z celého sídliska, pre ktorých by sa tento priestor stal atraktívnym pre trávenie voľného času. Ide o miestnosť veľkú cca 80m2. V minulosti aj v súčastnosti sme túto miestnosť rekonštruovali z vlastných zdrojov (výroba dreveného nábytku, výmena podlahy, vymaľovanie a iné). Na tejto rekonštrukcií sa podielali desiatky ľudí z našej organizácie, prevažne mladí dobrovoľníci.


 

Výnimočnosť projektu

Projekt je jedinečný svojim potenciálom pre široký záber mladých ľudí žijúcich na našom sídlisku. V súčasnosti neexistuje slušná alternatíva pre trávenie voľného času mladých ľudí okrem stretávania sa na uliciach a v baroch. Realizáciou projektu chceme vytvoriť príťažlivý priestor pre mladých ľudí, kde budú radi tráviť svoj voľný čas. Po zrealizovaní projektu očakávame možný dopad projektu až na 100 mladých zo sídliska týždenne.


Táto miestnosť ponúka mladým ľuďom priestory pre trávenie voľného času a rôznych aktivít už viac ako 10 rokov a za tento čas ju navštívili tisícky mladých ľudí. Realizáciou tohoto projektu zvýšime kvalitu a zlepšíme prostredie, v ktorom sa sústreďuje veľké množstvo mladých ľudí, ktorý tu trávia svoj voľný čas. Veríme, že realizáciou tohoto projektu sa táto miestnosť stane využiteľnou na ďalšie dlhé roky.


Motivuje nás predstava, že mnohí mladý ľudia tu budú môcť nájsť miesto prijatia, domova, ktoré možno nezažívajú doma alebo vo svojích partiách. Veríme, že našim poslaním je pomáhať mladým ľuďom, objavovať a ukazovať im hodnotu a potenciál, ktorý majú a viesť ich k tomu, aby tento potenciál využívali.

 

Mobilizácia dobrovoľníkov

O túto miestnosť sa zodpovedne staráme a pravidelne organizujeme brigády, ktorých sa zúčastňujú desiatky dobrovoľníkov. Do týchto aktivít chceme zapojiť mladých ľudí z nášho spoločenstva ako aj ďalších, ktorí navštevujú "modrý koberec" a spoločne tak chceme vytvoriť priestor, ktorý sa stane príťažlivým pre trávenie voľného času a umožní mladým ľuďom stretať sa mimo ulíc a pubov.
 

Očakávaný prínos projektu

Rekonštrukciou a skrášlením "modrého koberca" zvýšime kvalitu a zlepšíme prostredie, v ktorom sa sústreďuje veľké množstvo mladých ľudí, ktorý tu trávia svoj voľný čas. Zefektívnime všetky doterajšie činnosti, aktivity a samotné využitie miestnosti. Realizáciou projektu vytvoríme príťažlivú alternatívu pre mladých ľudí, kde budú chcieť tráviť voľný čas namiesto ulíc, barov a pubov.
 

Potrebujeme pomoc

Tu je zoznam vecí, ktoré je potrebné na komplexnú rekonštrukciu, obnovu a prerábku modrého koberca. Tieto položky zabezpečia celkovú vybavenosť a funkčnosť priestorov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme

 

Ak máte túžbu podporiť nás, existujú viaceré možnosti. V prípade finančnej podpory prevodom na účet môžete použiť tieto platobné údaje:

 

IBAN: SK5411000000002935473187 
Poznámka: modry koberec

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • YouTube - Black Circle