NAŠA VÍZIA

V začiatkoch formovania spoločenstva sme prijali víziu a poslanie od Boha pre naše spoločenstvo: “Aby každý občan Považia žil osobný vzťah s Ježišom v spoločenstve ľudí.” Je to misia, pre ktorú nám horí srdce, o ktorej snívame a modlíme sa, aby sa raz uskutočnila.

 

Chceme vidieť celé generácie a obce ako spoznávajú lásku Ježiša Krista a Jeho spásu. Túžime priniesť evanjelium každému v regióne - ľuďom bez domova, mladým ľuďom, rodinám, či ľuďom v rôznych oblastiach vplyvu.

Strategické ciele, ktoré podporujú našu víziu sú:

Trenčín ako metropola Považia, bývalé kráľovské mesto je kľúčom k duchovnému prebudeniu Považia. No v prvom rade je to mesto, ktoré milujeme a chceme vidieť ako Božie kráľovstvo prichádza do jeho stredu.

Duchovné prebudenie Trenčína

Spôsob ako zvestovať “dobrú správu” - evanjelium, je o ňom hovoriť a prakticky ho aj žiť. Chceme chodiť do škôl, na ulice a všade tam, kde je možné stretnúť ľudí a hovoriť im o Láske, ktorá je tu pre každého človeka.

Evanjelizácia

Spoznali sme, že spoločenstvo je miesto, kde môže každý zažívať prijatie, podporu, záujem, vzťahy, rast a množstvo ďalšich vecí, ktoré sú nápomocné pri prežívaní viery. Chceme byť nápomocný pri zakladaní stretiek a spoločenstiev v jednotlivých obciach a mestách. Chceme ich podporovať a stáť pri nich ako ich “starší brat”.

Zakladanie a starostlivosť o spoločenstvá

Please reload

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • YouTube - Black Circle