Promo Video

Mesto postavené
na návrší

V Ňom poznávame svoju hodnotu a identitu.
Spoločenstvo Južania - Logo
Sme komunita mladých kresťanov – katolíkov pôsobiacich a žijúcich vo farnosti Trenčín – Juh. Je nás približne 70, avšak postupne sa rozrastáme a dnes máme medzi sebou aj mladé rodiny s deťmi.

Kontaktuje nás