ĎAKUJEME


za podporu

Veríme, že Bohu máme dať to najlepšie, čo máme. Ak Vám, ako i nám, leží na srdci generácia mladých ľudí, tak Vás pozývame ísť s nami do toho, zapojiť sa a podporiť nás, aby sme spoločne mohli dať to najlepšie, čo máme. Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc a podporu.

Práve vďaka Vašej štedrosti a pomoci môžeme aj naďalej fungovať a budovať tak generáciu, ktorá bude stále viac prinášať Božie kráľovstvo, jeho hodnoty a princípy do nášho mesta a okolia.

Ak máte túžbu podporiť nás, existujú viaceré možnosti. V prípade finančnej podpory prevodom na účet môžete použiť tieto platobné údaje:
IBAN

SK5411000000002935473187

SK
01

Pravidelná podpora

Hľadáme pravidelných podporovateľov, ktorí sa rozhodnú mesačne prispievať konkrétnou sumou pre naše spoločenstvo.

Vaša štedrosť = Toto všetko

03

Finančný výkaz

Toto je to, čo robíme. To, kde investujeme svoj čas, svoje sily, svoje talenty. Práve vďaka vašej podpore sme mohli aj v minulom roku rásť, rozvíjať sa, slúžiť, podporovať a budovať.

Ročný výkaz

členovia & partneri

Povedali o nás

Gabo a Dáška Chromiakovci

Pre mňa ako otca dospievajúcich detí je úžasné vidieť existujúce spoločenstvo založené na kresťanských hodnotách, ktoré napomáha v sprevádzaní mladých ľudí v pravde k skutočným hodnotám a tým podporuje nás rodičov pri sprostredkovaní viery.

Václav Rendl

Južania živou vierou prinášajú prebudenie medzi mládežou, vo farnosti a v regióne. Ich prínos je cítiť v dobrovoľníckej činnosti v rôznych projektoch, vytvárajú jednotu medzi generáciami vo farnosti a organizujú modlitby chvál, ktoré prinášajú život a požehnanie pre celú našu farnosť, mesto Trenčín a celý región.

Vierka Jantošovičová

Južania sú pre mňa jasným svetlom v dnešnom svete. Ich živá viera, čistota a láska má moc premieňať svet. Ak by som ich osobne nepoznala, ťažko by som verila, že sú skutoční. Cítim sa medzi nimi vždy prijatá a vítaná. Som vďačná, že moje deti v nich môžu nachádzať svoje vzory.

Jozef Varhaník

Je veľkým požehnaním pre ľudí, keď dokážu vytvárať spoločenstvo medzi sebou a spoločenstvo s Bohom. Ďakujem Pánu Bohu za spoločenstvo Južania a želám mu a vyprosujem hojnosť darov Ducha Svätého. Som rád, že ste, buďte aj naďalej požehnaním pre našu farnosť!

Stačí tak málo

2% z vašich daní

2%

Ako darovať 2 % pre naše spoločenstvo

Tlačivo “potvrdenie o zaplatení dane"

Tlačivo “vyhlásenie”

Spoločenstvo Južania - Logo
Sme komunita mladých kresťanov – katolíkov pôsobiacich a žijúcich vo farnosti Trenčín – Juh. Je nás približne 70, avšak postupne sa rozrastáme a dnes máme medzi sebou aj mladé rodiny s deťmi.

Kontaktuje nás