Promo Video

Mesto postavené
na návrší

PRIJATIE

Spoločenstvo Južania

Sme spoločenstvo mladých katolíkov

Spoznali sme, že spoločenstvo je miesto, kde môže každý zažívať prijatie, podporu, záujem, úprimné vzťahy a osobný rast.

V začiatkoch formovania spoločenstva sme prijali víziu a poslanie od Boha pre naše spoločenstvo - aby každý stretol Ježiša a zažil spoločenstvo. Táto túžba sa pre nás stala misiou, pre ktorú nám horí srdce, o ktorej snívame a modlíme sa, aby sa raz uskutočnila.
  • Chceme vidieť celé generácie, dediny a mestá,
    ako spoznávajú lásku Ježiša Krista a Jeho spásu. Túžime priniesť evanjelium
    každému v regióne - ľuďom bez domova, mladým ľuďom, rodinám, či ľuďom v rôznych oblastiach vplyvu.

    _________________

Strategické ciele, ktoré podporujú našu víziu sú

Naša vízia

01

Prebudenie

Trenčín ako metropola Považia, bývalé kráľovské mesto je kľúčom k duchovnému prebudeniu Považia. No v prvom rade je to mesto, ktoré milujeme a chceme vidieť ako Božie kráľovstvo prichádza do jeho stredu. Lebo On je živý aj dnes!

02

Evanjelizácia

Spôsob ako zvestovať “dobrú správu” - evanjelium, je o ňom hovoriť a prakticky ho aj žiť. Chceme chodiť do škôl, na ulice a všade tam, kde je možné stretnúť ľudí a hovoriť im o Láske, ktorá je tu pre každého človeka.

03

Starostlivosť

Spoločenstvo je miesto, kde môže každý zažívať prijatie, podporu, záujem, vzťahy, rast a množstvo ďalšich vecí, ktoré sú nápomocné pri prežívaní viery. Chceme byť nápomocný pri zakladaní stretiek a spoločenstiev v obciach a mestách.

Naše priestory

Modrý koberec

Spoločenstvo Južania - Logo
Sme komunita mladých kresťanov – katolíkov pôsobiacich a žijúcich vo farnosti Trenčín – Juh. Je nás približne 70, avšak postupne sa rozrastáme a dnes máme medzi sebou aj mladé rodiny s deťmi.

Kontaktuje nás