Naša misia

Prinášame evanjelium,
nádej a Božiu prítomnosť

Choďte do celého sveta [Mk 16, 15]

Evanjelizácia

Pravidelne organizujeme evanjelizačné podujatia a výjazdy v rámci našeho mesta, ale tiež širšieho okolia. Navštevujeme školy, farnosti, pripravujeme evanjelizačné programy nielen pre mladých, svedčíme o živom Bohu a stovky ľudí vedieme k osobnému poznaniu Ježiša Krista. Odpovedáme tak na výzvu:

Región Považie

ŽATVA

Každý rok spájame sili v evanjelizácií a spolu s ďalšími spoločenstvami v regióne organizujeme laické misie. Praktická pomoc, dobrovoľníctvo, služba ľuďom bez domova, evanjelizácie na školách a v uliciach miest, programy pre farnosti a evanjelizačné koncerty pre mladých. Toto všetko je Žatva. Toto je naša misia.

Región Považie

Strategické modlitby

Pravideľne chodíme na kľúčové miesta v regióne (z hľadiska historického, geografického a duchovného), aby sme sa tam spoločne modlili a tak zvolávali Božie požehnanie a milosť.

Región Považie

Deň spoločenstiev

Deň spoločenstiev nemá byť ďalšou nadupanou duchovnou akciou, ale má to byť miesto oddychu, slobody, priateľstiev a Božej prítomnosti.

Toto spoločné stretnutie členov spoločenstiev v regióne je zameranéna prehlbovanie vzťahov, výmenu skúseností, oddych a relax ako aj neformálne rozhovory, či spoločné modlitby.​

  • Jednou z priorít a zároveň “základňou” pre naše spoločenstvo sa stala farnosť, ktorej sme súčasťou.
    Chceme do nej prinášať život, vitalitu a prebudenie.

    _________________

Farnosť

ChvályTN

Pravidelne organizujeme modlitby chvál, hudobne doprevádzame mládežnícke sväté omše a vedieme prípravu birmovancov v našej farnosti.

Farnosť

Kurz FIlip

Celý víkend svedčíme zväčša birmovancom o živom Bohu a milujúcom Otcovi. Ročne vidíme desiatky a stovky mladých ľudí, ktorí spoznávajú Boha osobným spôsobom, odovzdávajú svoj život Ježišovi Kristovi a sme svedkami zázrakov a uzdravení, ktoré Boh robí pre svoje deti.
Farnosť

Chvály a stretko na Piaráku

Na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne vedieme malé stretko a každú stredu cez veľkú prestávku tu prebiehajú modlitby chvál.

Farnosť

Víkendovka Young

Každoročne pripravujeme zážitkovú víkendovku pre mladých vo veku od 13 do 19 rokov. Ak nechceš presedieť svoj život na gauči, poď s nami na víkend, ktorý Ti môže zmeniť život! Víkend nabitý akciou, zábavou a novými priateľstvami. Môžeš tu nájsť a spoznať Boha inak ako kedykoľvek predtým, zažiť atmosféru modlitby a zabaviť sa s kopec ľuďmi.
Spoločenstvo Južania - Logo
Sme komunita mladých kresťanov – katolíkov pôsobiacich a žijúcich vo farnosti Trenčín – Juh. Je nás približne 70, avšak postupne sa rozrastáme a dnes máme medzi sebou aj mladé rodiny s deťmi.

Kontaktuje nás